Pseudomorfose na andere mineralen

Vragen & opmerkingen over mineralen

Pseudomorfose na andere mineralen

Berichtdoor marcm op zo sep 18, 2011 12:41 pm

Hieronder vindt u een lijst van pseudomorfosen na andere mineralen, die ik al ben tegengekomen in de literatuur of op het internet. Ken je er nog, laat iets weten !

Acanthiet : argentiet, dyscrasiet, polybasiet, pyrargyriet, stefaniet, zilver
Actinoliet : augiet, diopside, ferropargasiet
Adamiet : legrandiet
Aegirien : anaciem, arfvedsoniet, barkevikiet
Aguilariet : acanthiet
Ajoiet : shattuckiet
Akaganéiet : sideriet
Albiet : aegirien, analciem, calciet, scapoliet
Alietiet : wollastoniet
Analciem : burbankiet(?),cancriniet, laumontiet, natroliet, sideriet
Anataas : perovskiet, magnetiet, titaniet
Ancyliet-Ce : allaniet, remondiet
Andalusiet : toermalijn
Andradiet : muskoviet, rhodochrosiet
Anglesiet : cerussiet, galeniet, linariet, pyromorfiet
Anhydriet : gips
Aniliet : chalcosien, digeniet
Ankeriet : aegirien, bariet, calciet, sideriet
Annabergiet : milleriet (?)
Anthoiniet : scheeliet
Antigoriet : chondrodiet, enstatiet, monticelliet
Antleriet : anglesiet
Apatiet : pyromorfiet, triphyliet, wagneriet
Apophylliet-KOH : calciet
Aragoniet : gaylussiet, glauberiet
Arfvedsoniet : aegirien
argentiet-Acanthiet : gaylussiet, glauberiet
Arsenogoyaziet : cupriet (?)
Arsenopyriet : pyrrhotiet, stibniet
Arsentsumebiet : azuriet, mimetiet
Augiet : monticelliet
Auripigment : bariet, realgaar
Autuniet : uraniniet
Azuriet : atacamiet, chalcopyriet, chalcostibiet, cupriet, tetrahedriet
Baddeleyiet : kimzeyite
Bariet : alstoniet, calciet, celestien, fluoriet, kwarts, microklien, paralstoniet, witheriet
Bassaniet : gips
Bastnäsiet-Ce : ancyliet, chevkiniet, fluorapatiet, fluoceriet, perseniet-Ce (?), sazhiniet-Ce (?)
Bastnäsiet-Y : gagariniet-Y
Baveniet : beril
Bayldoniet : mimetiet
Belyankiniet : murmaniet
Beril : topaas
Betekhtiniet : borniet, covelliet
Beudantiet : enargiet, mimetiet
Bicchuliet : gehleniet
Biotiet : barkevikiet, toermalijn
Birnessiet : serandiet, pectoliet
Bismiet : bismuthiniet, emplectiet
Bismocliet : bismuthiniet
Bismut : zilver (dendriet)
Bismutiet : bismuthiniet, emplectiet, scheeliet
Bismutotantaliet : bismutomicroliet
Bityiet : beril
Bixbyiet : granaat
Boraciet : kwarts
Borniet : chalcosien, chalcopyriet
bravoiet-Pyriet : pentlandiet
Brochantiet : azuriet, borniet, langiet, malachiet
Brockiet : microliet
Broomargyriet : zilver
Bruciet : periklaas
Bultfonteiniet : apophylliet
Cacoxeen : strunziet
Calciet : anhydriet, aragoniet, axiniet, bariet, celestien, cerussiet, fluoriet, gaylussiet, gips, glauberiet, haliet, ikaiet, laumontiet (?), shortiet, sideriet, thenardiet, witheriet, wulfeniet
Calcio-ancyliet-Ce : remondiet
Cancriniet : natroliet
Carminiet : bayldoniet, duftiet
carneool-Chalcedoon : calciet
Caryopiliet : galeniet (?)
Cassiteriet : kwarts, orthoklaas
Catapleiiet : eudialiet, fluoriet, peterasiet, sodaliet
Celadoniet : aegirien, augiet
Cerussiet : anglesiet, descloiziet, galeniet, linneiet, phosgeniet
Cervantiet : stibniet
Chalcedoon : anhydriet, aragoniet, calciet, celestien, fluoriet, gips, melanophlogopiet
Chalcoalumiet : devillien
Chalcocyaniet : betekhtiniet, borniet, covelliet, galeniet, tennantiet
Chalcopyriet : betekhtinite, carrolliet, chalcosien, goethiet, hematiet, polybasiet, tetrahedriet
Chalcosien : covelliet
Chamosiet : almandien
Charoiet : frankameniet (?)
Chenevixiet : cupriet, oliveniet, scorodiet
Chernikoviet : uraniniet
Chervetiet : francevilleiet
Chloriet : almandien, axiniet, granaat, magnetiet, olivijn, phillipsiet, vesuvianiet
Chrysocolla : anglesiet, atacamiet,aurichalciet,azuriet, bariet (?), bismutiet, boleiet, brochantiet, calciet,cerussiet, gips, hemimorfiet, langiet, libetheniet, malachiet, rosasiet, tyroliet, veszelyiet, zeuneriet
Cinnaber : gortdrumiet
Clarkeiet : gummiet
Clinochloor : almandien, mica
Coalingiet : chrysotiel
Coffiniet : inyoiet, ulexiet, uraniniet
Colemaniet : inyoiet, meyerhofferiet
Columbiet : monaziet
Conichalciet : azuriet, oliveniet
Corkiet : pyromorfiet
Cornubiet : azuriet, enargiet, mimetiet (?), oliveniet
Coronadiet : wulfeniet
Cosaliet : galenobismutiet
Covelliet : bismuthiniet, chalcopyriet, galeniet
Crandalliet : fluelliet, gordoniet, metavarisciet, minyuliet, wavelliet
Cristobaliet : plagioklaas, tridymiet, wollastoniet
Crocoiet : cerussiet
Cryptomelaan : wortels, wulfeniet
Cupriet : antleriet , koper
Cuproromeiet : chalcostibiet, tetrahedriet
Cuprotungstiet : scheeliet
Cyanochroiet : piypiet
Dachiardiet-Ca : petaliet
Danburiet : topaas
Datoliet : anhydriet
Descloiziet : cerussiet, vanadiniet, wulfeniet
Digeniet : chalcosien
Dioptaas : calciet
Dolomiet : aragoniet, calciet, cerussiet, haliet, kwarts, magnesiet, magnetiet, mimetiet, sideriet, stibniet
Duftiet : mimetiet, wulfeniet
Dumortieriet : toermalijn
Dyscrasiet : zilver
Elpidiet : eudialiet, serandiet
Epididymiet : chkaloviet
Epidoot : kwarts
Epistoliet : vuonnemiet
Epsomiet : glauberiet
Eriochalciet : bandyliet
Ernstiet : eosphoriet
Ettringiet : calciet (?)
Eucryptiet : spodumeen
Euklaas : beril
Fairfieldiet : rhodochrosiet
Ferberiet : scheeliet
Ferrisickleriet : triphyliet
Ferritungstiet : wolframiet
Fersmiet : lueshiet
Flogopiet : diopside, hoornblende
Fluorapatiet : pyromorfiet
Fluorellestadiet : hemimorfiet
Fluoriet : bariet, calciet, kwarts, lepidoliet, mica
Frondeliet : rockbridgeiet
Galeniet : calciet, cerussiet, milleriet, pillaiet (?), pyromorfiet, pyrrhotiet
Gartrelliet : mimetiet
Gaspariet-Ce : synchysiet
Gerasimovskiet : epistoliet
Gips : anhydriet, aragoniet, glauberiet, haliet
Gjerdingeniet-Na : vuonnemiet
Glaucodoot : pyriet
Gmeliniet-Na : chabaziet
Gobbinsiet : garroniet (?)
Goethiet : almandien,calciet, cerussiet, chalcopyriet, cupriet, gips, ilvaiet, kutnahoriet, kwarts, magnetiet,markasiet, pyriet, pyrrhotiet, scorodiet,sideriet,smithsoniet,sfaleriet, strengiet
Gonnardiet : phillipsiet
Goud : calaveriet, pyriet, stilbiet
Grossulaar : epidoot, plagioklaas
Gummiet : bröggeriet, uraniniet
Hausmanniet : manganiet
Hedenbergiet : ilvaiet
Hematiet : actinoliet, andradiet, beril, calciet, epidoot, ilvaiet, magnetiet,markasiet, pyriet, sideriet, wolframiet
Hemimorfiet : calciet, dolomiet
Heterosiet : triphyliet
Heulandiet : pectoliet
Hibschiet : helviet, wadaliet
Hidalgoiet : pyromorfiet
Hinsdaliet : pyromorfiet
Hisingeriet : granaat
Honessiet : milleriet
Hopeiet : hemimorfiet
Hübneriet : scheeliet
Huntiet : hydromagnesiet
Hydrocerussiet : anglesiet, cerussiet
Hydrotalciet : spinel
Hydroxylapatiet : gips, wagneriet
Hydrozinciet : dolomiet
Iddingsiet : olivijn
Illiet : haliet
Ilmeniet : brookiet, rutiel
Iriginiet : umohoiet
Jamboriet : milleriet
Jamesoniet : fizelyiet
Jaspis-kwarts : bariet
Juangodoyiet : chalconatroniet
Kamiokiet : molybdeniet
Kaoliniet : andalusiet, helviet, lazuliet, leuciet, orthoklaas, scheeliet, wolframiet
Karupmolleriet-Ca : epistolliet
Keldyshiet : parakeldyshiet
Koktaiet : gips
Kolweziet : bariet
Komaroviet : vuonnemiet
Koper : aragoniet, azuriet, cerussiet, cupriet
Kukisvumiet : lamprophylliet
Kutnohoriet : calciet
Kuzmenkoiet-Mn : murmaniet
Kuzmenkoiet-Zn : murmaniet
Kwarts : Aegirien, Albiet, analciem, Andradiet, Anhydriet, Apatiet, Apofylliet, Aragoniet, Aurichalciet, Bariet, Calciet, Cerussiet, Coesiet, Danburiet, datoliet, Dolomiet, epidoot, Fluoriet, Galeniet, Granaat, Glauberiet, Gips, Haliet, Hemimorphiet, heulandiet, Ilvaiet, Koraal, Laumontiet, magnesioriebeckiet, melanophlogiet (?), mordeniet, Natroliet, Nefelien, Pyriet, Pyrrhotiet, Scheeliet, scoleciet (?), Serpentijn, Sideriet, Stibniet, Stilbiet, thenardiet, Veldspaat, Wolframiet, Wulfeniet
Kyaniet : andalusiet
Landesiet : reddingiet
Laumontiet : pectoliet
Lazuriet : afghaniet, flogopiet, muskoviet
Leadhilliet : cerussiet
Lemmleiniet-Ba : murmaniet
Leoniet : picromeriet
Lepidocrociet : markasiet, pyriet, pyrrhotiet
Lepidoliet : beril, elbaiet, spodumeen, topaas, veldspaat
Leuciet : analciem
Limoniet : chalcopyriet, cerussiet, clinozoisiet, cupriet, dolomiet, gips, granaat, legrandiet, magnetiet, markasiet, pyriet, sideriet
Linariet : galeniet
Litharge : cerussiet
Lithiophoriet : serandiet
Lizardiet : forsteriet, olivijn
Lovdariet : chkaloviet
Lovozeriet : eudialiet
Luzoniet : enargiet
Magnesiet : calciet, dolomiet
Magnetiet : hematiet, pyriet
Makatiet : natrosiliet
Malachiet : atacamiet, azuriet, bariet, brochantiet, calciet, cerussiet, chalcophylliet, chalcopyriet, covelliet, cupriet, galeniet, gips, koper, libetheniet, linariet, prehniet, pyriet, sfaleriet, tetrahedriet, chalcophylliet
Manganbelyankiniet : murmaniet
Manganiet : pyrolusiet
Margariet : chiastoliet
Markasiet : pyrrhotiet
Marshiet : cupriet
Massicot : cerussiet
Melanteriet : azuriet, markasiet
Meloniet : calaveriet
Mesoliet : natroliet
Meta-autuniet : autuniet
Metaschoderiet : schoderiet
Metaswitzeriet : switzeriet
Metatorberniet : torberniet
Metatyuyamuniet : tyuyamunite
Metavivianiet : vivianiet
Meyerhofferiet : inyoiet, tincalconiet
Miargyriet : pyrargyriet
Microklien : scapoliet
Mimetiet : anglesiet, cerussiet, galeniet, gips, jordaniet, vanadiniet, wulfeniet
Minium : cerussiet
Mirabiliet : thenardiet
Mitridatiet : strengiet
Monaziet-Ce : vitusiet-Ce
Montmorilloniet : autuniet, natroliet, spodumeen
Mordeniet : anhydriet
Mottramiet : calciet, cerussiet, duftiet, (dentrietisch)koper, mimetiet, wulfeniet
Mushistoniet : kesteriet
Muskoviet : andalusiet, anhydriet, diopside, granaat, illiet (?), korund, nefelien, orthoklaas, plagioklaas, scapoliet, schorl, spodumeen, toermalijn, topaas
Nacriet : topaas
Natroliet : calciet, cancriniet (?), scapoliet, nefelien, serandiet, sodaliet (?), ussingiet
Nefelien : leuciet
Nenadkevichiet : eudialiet
Neotociet : sideriet
nephriet-Actinoliet : kwarts
Newberyiet : struviet
Nontroniet : laumontiet, plagioklaas
Opaal : chabaziet, glauberiet, ikaiet, kwarts, serpentijn, wollastoniet
Organovaiet-Mn : vuonnemiet
Organovaiet-Zn : vuonnemiet
Orthoklaas : leuciet, scapoliet
Oxyplumboromeiet : bournoniet, heteromorphiet, jamesoniet, stibniet, ullmanniet
Paramontroseiet : montroseiet
Paratacamiet : atacamiet
Paraumbiet : eudialiet
Parisiet-Ce : bastnäsiet
Parnauiet : brochantiet
Pectoliet : anhydriet, kwarts
Peretaiet : stibniet
Periet : aikiniet
Petarasiet : kentbrooksiet
Pharmacosideriet : cobaltiet, sideriet
Phosgeniet : cerussiet
Phosphohedyphaan : leadhilliet (?)
Phosphosideriet : lithiophylliet (?)
Pitticiet : arsenopyriet
Plancheiet : calciet, cupriet, dioptaas, shatttuckiet
Plumbogummiet : bariet, mimetiet, pyromorfiet
Polybasiet : pyrargyriet
Polydymiet : milleriet
Powelliet : molybdeniet
Prehniet : analciem, anhydriet, calciet, glauberiet, laumontiet
Preisingeriet : skutterudiet
Pseudomalachiet : malachiet
Psilomelaan : pyrolusiet
Pumpellyiet-Mg : analciem
Pyrargyriet : polybasiet
Pyriet : ammoniet, anhydriet,ankeriet, arsenopyriet, bariet, calciet, chalcopyriet, covelliet, enargiet, fluoriet, galeniet, markasiet, pyrrhotiet, sideriet
Pyrochloor : lopariet
Pyrolusiet : calciet, fluoriet, magnetiet, manganiet, serandiet
Pyromorfiet : beudantiet, cerussiet, galeniet
Pyrophaniet : titaniet
Pyrophylliet : andalusiet
Raguiniet : picotpauliet
Rammelsbergiet : zilver
Ramsdelliet : groutiet
Reevesiet : milleriet, vaesiet
Revdiet : natrosiliet
Rhodochrosiet : alabandiet, anhydriet (?), bariet, calciet, eudialiet, serandiet, fossiele schelp, helviet
Rhodoniet : granaat
ripidoliet-Clinochloor : almandien
Romanechiet : gips, pyrolusiet
Rooseveltiet : bismuthiniet
Rosasiet : azuriet, cerussiet, cuprozinkiet, malachiet, paraurichalciet
Roseliet : gueriniet
Rudenkoiet : prehniet, scapoliet
Russelliet : bismut, bismuthiniet, cosaliet
Rutherfordien : uraniniet
Rutiel : anataas, brookiet, ilmeniet
Saffloriet : zilver
Santabarbaraiet : vivianiet
Saponiet : stilbiet
Scheeliet : ferberiet
Schoepiet : demesmaeckeriet, ianthiniet, rutherfordien
Schröckingeriet : magnetiet
Scorodiet : cobaltiet
Segnitiet : arsenopyriet
Semseyiet : stibniet
Senarmontiet : meneghiniet
Serpentijn : bruciet, olivijn, pyroxeen
Sfaleriet : aragoniet, calciet, willemiet, wurtziet
Shattuckiet : calciet, cerussiet (?), cupriet, dioptaas, kwarts, malachiet, plancheiet
Sideriet : analciem, aragoniet, bariet, calciet, cerussiet, epididymiet, fluoriet, granaat, gips, ilvaiet, pyriet, pyrrhotiet
Siderotil : melanteriet
Sigloiet : paravauxiet
Sillimaniet : andalusiet, stauroliet
Skutterudiet : zilver
Smithsoniet : aragoniet, azuriet, calciet, cerussiet (?), dolomiet, galeniet, sfaleriet, wulfeniet
Smolianinoviet : erythriet
Sodaliet : nefelien
Spadaiet : wollastoniet
Stevensiet : pectoliet
Stibiconiet : stibniet, tetrahedriet
Stilbiet-Ca : analciem, anhydriet, natroliet
Stolziet : hübneriet, scheeliet
Stromeyeriet : chalcosien
Strontianiet : celestien
Strontiopyrochloor : lopariet
Sturmaniet : bariet, gips
Surinamiet : cordieriet
Swinefordiet : toermalijn
Sylviet : langbeiniet
Synchysiet-Ce : peterseniet
Talk : anthophylliet, calciet, chondrodiet, cordieriet,dolomiet, enstatiet, fluorapatiet, kwarts,olivijn, orthoklaas,pyroxeen, spinel, tremoliet, vesuvianiet
Tantaliet-Mn : simpsoniet
Tarbuttiet : descloiziet, hemimorphiet, smithsoniet
Telluriet : pilseniet, sylvaniet
Tellurium : sylvaniet
Tennantiet : azuriet, chalcosien, covelliet, enargiet, galeniet, pyriet, tetrahedriet, wulfeniet
Tenoriet : malachiet, paramelaconiet
Terskiet : eudialiet
Tetrahedriet : bariet, chalcopyriet, enargiet, sfaleriet
Thenardiet : haliet, mirabiliet
Theoparacelsiet : oliveniet
Thermonatriet : natron
Thomsoniet : calciet
Thorogummiet : thoriet
Tincalconiet : boraciet, borax
Tisinaliet : kazakoviet
Titaniet : beril
Todorokiet : serandiet, manjiroiet
Topaas : orthoklaas
Tremoliet : diopside, wollastoniet
Tsepiniet-K : murmaniet
Tsumcoriet : mimetiet, wulfeniet
Tsumebiet : galeniet
Turkoois : apatiet, beril, orthoklaas
Ulexiet : borax, tincalconiet
Uranophaan : uraniniet
Valentiniet : stibniet
Vanadiniet : wulfeniet
Vauxiet : wavelliet
Veatchiet : probertiet (?)
Vesuvianiet : augiet
Vinogradoviet : lomonosoviet
Violariet : milleriet
Vitusiet-Ce : steenstrupien
Vivianiet : triphyliet
Waylandiet : bismuthiniet
Weberiet : cryoliet
Weiliet : haidingeriet, pharmacoliet
Whitlockiet : gips
Willemiet : azuriet, cerussiet
Wolframiet : scheeliet
Wulfeniet : galeniet
Xanthoxeniet : messeliet
Yecoraiet : tetradymiet
Yukoniet : köttingiet, parasymplesiet
Zilver : dyscrasiet, pyrargyriet, stromeyeriet
Zinkeniet : stibniet
Zirsinaliet : eudialiet
Zoriet : vuonnemiet
marcm
Site Admin
 
Berichten: 84
Geregistreerd op: za sep 11, 2010 10:24 am
Woonplaats: Beveren
---------

Keer terug naar Mineralogie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

cron